سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد نوروزی – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه و مدرس دانشگاه

چکیده:

گسترش تولید و ارتقای سطح آن، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی در سطح فعالیت های تجاری کلان اقتصادی است. این امر بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد به سهولت امکان پذیر نیست. از این رو بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، نقش مهمی در جمع آوری منابع مالی و انتقال آن به واحد های نیازمند وجوه نقد را دارد. در اینمقاله با هدف بررسی نقش بورس اوراق بهادار در تجهیز منابع مالی واحدهای تولیدی، به تبیین مبانی نظری جایگاه بورس به عنوان یک شبکه تأمین مالی و همچنین بررسی وضعیت آن در ایران و راهکارهایگسترش این بازار در راستای تجهیز منابع مالی پرداخته می شود. به همین منظور در ادامه به بیان مسئله، نقش بورس اوراق بهادار در تأمین مالی واحدهای تجاری و ارائه راه کارهای پیشنهادی جهت توجه بیشتر به بورس اوراق بهادار به عنوان یک شبکه تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی پرداخته می شود