سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کریم زاده – کارشناسی ارشد تاریخ

چکیده:

موقعیت ویژه مناطق مرزی به لحاظ انسانی گردشگری سیاسی اقتصادی فرهنگی و …بازکاوری نقش این مناطق را دررشد ایران اجتناب ناپذیر کرده است دراین بخش توجه به جایگاه این مناطق به لحاظ اهمیت وسعت و موقعیت استراتژیک به عنوان سیاستی راهبردی شایسته تفکر است متاسفانه تاکنون این موضوع بهعلل مختلف کمتر مورد بررسی قرارگرفته درنتیجه به مقتضای بازاررقابت با کم رنگ شدن نقش گردشگری ایران درحوزه های مرزی زمین یا دریا کشورهای همسایه موقعیت خود را دراین بخش تقویت نموده و موفقیت هایی هم بدست آورده اند علاوه براین کشور همیشه از این کم توجهی رنج برده است ناامنی بیکاری کاهش توسعه اجتماعی و … ازد یگر نتایج این امر است بازکاوی گذشته و توجه به تجربیات کشورهای همسایه ما را به اتخاذ سیاست های درست تر هدایت کرده و موجب تحکیم موقعیت ژئوپلتیک ایران درزمینه های امنیت تجارت گردشگری و ارتباطات ما را دررهایی سریعتر از مداربسته تک محصولی کمک می کند چون گرشدگری از قدرت عجیبی درکمرنگ کردن تبلیغات سوء برخوردار است وموجب اصلاح و تغییر نگرش جهانیان نسبت به واقعیتهای سیاسی اجتماعی درون ایران میشود.