سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حکیمه کافی کنگ – دانشجویکارشناسی ارشد فراورده های چند سازه چوب
محمدرضا ماستری فراهانی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تقی طبرسا – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علیرضا شاکری – دانشیار دانشگاه گلستان

چکیده:

دراین تحقیق جایگاه ایران دراستفاده از پسماند وروشهای استفاده از پسماندهای کاغذ و مقوا اهمیت زیست محیطی و اقتصادی آن و مدیریت بازیافت کاغذ بررسی شده است. یکی از موارد مهم در استفاده از پسماند و بازیافت محصولات مصرفی بازیافت کاغذ و محصولات کاغذی می باشد به سبب سهولت بازیابی کاغذ و مقوای باطله امروزه بازیابی ضایعات و زباله های کاغذی بطور قابل ملاحظه ای بیشتر از بازیابی مواد دیگر مثل شیشه پلاتسکی و انواع فلزات است با توجه به عواملی از قبیل افزایش مصرف سرانه کاغذ در کشور کمبود فزاینده چوب و منابع سلولزی جنگلی مشکلات فزایند ه زیست محیطی و … توسعه صنعت بازیافت الیاف سلولزی از کاغذهای باطله درکشور امری اجتناب ناپذیر بنظر می رسد بنابراین جایگاه مورد برررسی قرارگرفته است و درپایان نیز راه کارهایی درزمینه استفاده از این پسماندها ارایه شده است.