سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسیم آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد توریسم
الیاس ابراهیمی – کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

بستر اصلی فعالیت‌های اکو توریسم و ساحلی طیف گسترده‌ای از جاذبه ها و چشم‌اندازهای محیط می‌باشد و مکمل این بسترسازی فعالیت در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی است و انسان به عنوان مهم‌ترین و تأثیرگذارترین حوزه‌ای مجموعه می‌باشد. که در عصر حاضر به خاطر نگرش تک بعدی به مسئله اکو توریست و به بحران‌های مختلف دیگر دیده و تداوم بحران‌ها بر زیست کره انسان را به ضرورت بازنگری در شیوه برخورد خویش با محیط زیست واقف بوده است. نوع پژوهش مقاله کیفی و روش آن توصیفی است که با بررسی منابع و اسناد کتابخانه دی انجام شده است. هدف این پژوهش با توجه به اینکه در بحث اکو توریسم ساحلی انسان و محیط دو مقوله جدایی‌ناپذیر است. رسیدن به توسعه این حفاظت پایه و انسان محوری است . گرمی که با درک دانش و روابط متقابل و استفاده از تکنولوژی بتوانی به بهسازی حفاظت و پایداری محیط زیست ساحلی کمک کنید . از سوی دیگر اقدامات لازم برای ایجاد خدمات رفاهی هرچه بیشتر توریست را فراهم سازیم که همان مفهوم توسعه پایدار است. نتایج این مقاله در نهایت بازگو کننده این مطلب است که برای رسیدن به توسعه پایدار در قطر میزبان ساحلی مازندران (نور) نگرش‌ها باید حمایتی، حفاظتی، نظارتی و دانشمندان در جهت نیل به توسعه همه‌جانبه و همسو و در راستای محیط زیست باشد.