سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم غلامی – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط‎زیست

چکیده:

این مطالعه به صورت موردی در حوزه آبخیز دریاچه سد دز، با مساحت ۲۱۴۲۵ هکتار، واقع در استان خوزستان انجام شد. در این مقاله، به بررسی حفاظت از تنوع زیستی جانداران منطقه، پرداخته می‎شود. تهیه نقشه‎های این مطالعه توسط نرم‎افزار Arc GIS 9.3x صورت گرفته است. از ویژگی‎های کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین در برنامه‎ریزی سیمای سرزمین، استفاده از مفاهیم فضایی یا افقی به‎عنوان اصل پایه در برنامه‎ریزی با تأکید خاصی بر اهمیت آرایش فضایی عناصر ساختاری و توزیع مکانی ارگانیسم‎ها و اکوسیستم‎هاست. بدین منظور، محدوده مطالعاتی به تعدادی پهرو تقسیم می‎شود که این تقسیم‎بندی بر اساس تقسیمات پوشش گیاهی منطقه است و پهروهای دارای گونه‎های جانوری نادر به‎عنوان پهروهای دارای کاربری حفاظت تنوع زیستی در نظر گرفته می‎شود‎. سپس، از رویهم‎گذاری نقشه حیوانات نادر منطقه و نقشه پهروها، نقشه پهروهای حفاظت شده منطقه با رویکرد اکولوژی سیمای سرزمین بدست می‎آید و در نهایت فرهنگ سازی حفاظت از محیط‎زیست منطقه بررسی می‎شود.