سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمید گمشادزهی – فوق لیسانس حقوق جزا و جرمشناسی،استاد دانشگاه
محمدشریف حسین بر –
عنایت الله بهرامی مقدم –
فرزانه میرمرادزهی –

چکیده:

یکی از مقولاتی که در ادارهی امور جامعه و رشد و کمال زندگی، نقش اساسی دارد امنیت است به اعتقاد متفکران روانشناس امنیت مهمترین نیازی است که در هرم نیازهای انسان قرار میگیرد و به خاطر حیاتی بودن آن،به شکل گسترده و فراگیر، در ابعاد مختلف اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، خانوادگی، فرهنگی و … تجلی پیدا میکند. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه امنیت فرهنگی در جامعه؛ با تأکید بر اندیشه بزرگان دیناسلام هست. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش معلوم گردید که راه دستیابی به امنیت – فرهنگی در جامعه اسلامی؛ ساخت و گسترش مساجد و مراکز عبادتی و فرهنگی؛ همبستگی و وحدت با سایر ادیانتوحیدی؛ ایجاد محیط فرهنگی مساعد و مناسب برای پرورش فکری و روانی تمامی افراد جامعه؛ تأمین برابر و یکسان امکانات فرهنگی برای پیشرفتهای فکری و پژوهشهای علمی؛ بندگی و عبودیت و اخلاص به خداوند،خودباوری و خودسازی و رهایی از اسارت هوی و شهوت، و از میان بردن تعصبات قومی و قبیلهای و اتحاد و انسجام بین مسلمانان؛ از بین بردن حرکات ضد فرهنگی دشمنان و عدم وابستگی مسلمانان به زخارف دنیوی؛ شناخت اسلام و عمل به دستورات آن؛ اسلامی شدن رسانهها، آموزشوپرورش و دانشگاهها و استفاده از متخصصینمتدین و متعهد در دستگاه تعلیم و تربیت؛ فراهم ساختن امکانات موردنیاز برای ادامه تحصیل در همه سطوح؛ و انسجام فرهنگی بین نهادهای ذیربط و پایان دادن به فرهنگ بیگانه و بازگشت به اصالت خویش و هویت اسلامی، است.