سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اصغر ضرابی – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
مهدی زنگنه – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه امنیت از ارکان و شروط اولیه و بنیادی توسعه قلمداد م یگردد و هر موضوعی که د رجهت توسعه بالاخص از نوع پایدارقرار داشته باشد مسلما با مقوله امنیت مرتبط خواهد بود. امنیت به عنوان مهمترین و زیربنایی ترین اصل در تدوین استراتژی توسعه گردشگری در جهان به شمار می آید صنعت ظریف و پیچیده گردشگری ارتباط همه جانبه ای در سطوح ملی و منطقه ای داشته و هرگونه بروز ناامنی و به کارگیری خشونت در سطح مختلف زیانهای جبران ناپذیری به این صنعت وارد می سازد. بنابراین هر نوع ناامنی اعم از فعالیت های تروریستی، جنگ و کودتاهای داخلی قاچاق انسان و مواد مخدر آدم ربایی و غیره تهدیدی عمده برای گردشگری محسوب می شود و از موانع بزرگ برسرراه صنعت گردشگری درایران دیدگاه منفی برخی از گردشگران خارجی نسبت به وضعیت امنیت و لزوم تامین امنیت برای گردشگران و جهانگردان در ایران است.