سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا سکوتی – دانشیار گروه حقوق دانشگاه تبریز

چکیده:

امضا در اسناد تجاری مانند هر عمل حقوقی دیگر از جایگاه مهم و اساسی برخوردار است که در لایحه قانون جدید تجارت با موضوعیت یافتن امضا در هر سه سند تجاری، این جایگاه نسبت به قانون تجارت رفیع تر گردیده است که این امر گامی در جهت نزدیک شدن به مقررات بین الملل تجاری بخصوص کنوانسیون های ژنو می باشد. همچنین امضا در چک که در قانون تجارت فعلی نیز موضوعیت داشته آثاری دارد که از جمله آنهاعدم امکان صدور اجرائیه در صورت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک است که در لایحه اخیر در این خصوص تضییقاتی مقرر شده است که موجب کاهش اعتبار چک نسبت به قانون تجارت گردیده است.