سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

عزیز حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی شهرسازی دانشگاه ارومیه

چکیده:

اززمانهای گذشته تابه الان مسئله تقسیم اراضی وکاربری آن اهمیت ویژه ای داشته است.دراقتصاد شهری همه به فقر،بیکاری و ثروت و…توجه می کنند و به آمار و ارقام در مورد شهر توجه می کنند.برای داشتن اقتصاد بهتردر شهر باید به کاربری اراضی توجه ویژه گردد.دراین مقاله ازروش کتابخانه استفاده شده و مسائل اقتصادی و کاربری اراضی مورد توجه بوده است.کاربری اراضی و مسائل کلیدی دخیل در آن می تواند اثرات زیادی بر روی اقتصاد یک شهر گذارد.پس از بررسی در پایان به این نتیجه رسیدیم که در بررسی کاربری راضی و تقسیم سرانه ها و هم چنین در تصویب طرح های شهری باید عوامل زیادی را در اراضی ها در نظر بگیریم تابه هدف نهایی،یعنی رفاه شهروندان دست یابیم