سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل پوریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات همدان

چکیده:

در گردشگری روستایی برای کسب مزایا و مطلوبیت ها، میبایست کلیه عوامل و متغیرهای تاثیرگذار در این امر شناسایی و اولویت بندی شده و متناسب با آن سیاست گذاری و برنامه ریزی لازم صورت گیرد. توجه به صنعت گردشگری و چگونگی مدیریت و بهرهبرداری موثر از آن باید جزو اولویت های اصلی نظام اقتصادی، اجتماعی مناطق دارای پتانسیل گردشگری قرار گیرد، تا با بهره گرفتن ازاثرات بی شمار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … آن گام موثری در توسعه همه جانبه یک ناحیه، منطقه یا کشور برداشته شود. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای دارای پتانسیل از این امر مستثنی نیست و توسعه گردشگری در کشورمان نیازمند یک نظام مدیریتی قوی و خستگی ناپذیر است. شناساندن زمان برداشت محصولات ویژه کشاورزی و برگزاری آداب و آئین های سنتی و مذهبی را، از جمله راهکارهای نیل به این اهداف است، اعلام زمان برداشت محصول انار در صورتی که بصورت برنامه ریزی شده باشد، سبب جذب گردشگران و در پی آن حذف واسطه ها و رونق بازار این محصول و همچنین در رشد اقتصادی و صادرات آن به داخل و خارج از کشور نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت