سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی روحانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

راز دستیابی به اهداف دستگاه های اجرایی درشرایط پیچیده و دشوار محیطی بودجه ریزی صحیح و عقلانی است سیستم اطلاعات حسابداری به عنوانی کی از منابع تامین کننده اطلاعات جهت بودجه ریزی دارای اهمیت ویژه ای می باشد هدف ازاین پژوهش بررسی جایگاه اطلاعات حسابداری دربودجه و بودجه ریزی و دلایل عدم استفاده مطلوب ازاین اطلاعات دربودجه ریزی دردستگاه هایاجرایی از دیدگاه متخصصان است برای این کار با رجوع بع متخصصین مربوطه پرسشنامه ای طراحی شد و با استفاده از این پرسشنامه داده های مربوط به جایگاه اطلاعات حسابداری دربودجه و بودجه ریزی ازدیدگاه کارشناسان معاونت برنامهریزی حسابداران کارشناسان بودجه ذیحسابان دستگاه هایا جرایی وحسابرسان دستگاه های نظارتی درسطح شهر اصفهان جمع آوری گردید تجزیه و تحلیل آماری داده براساس آزمون دو جمله ای و فریدمن نشان میدهد که چانه زنی سیاسی و نقش آن دربودجه ریزی دلیل عدم نیاز به استفاده از اطلاعات حسابداری دربودجه و بودجه ریزی می باشد احکام تکلیفی مندرج دراسناد بالادستی و نقش آن دربودجه ریزی دلیل عدم نیاز به استفاده از اطلاعات حسابداری دربودجه ریزی می باشد بودجه ریزی به روش افزایشی باعث عدم نیاز به استفاده از اطلاعات حسابداری دربودجه ریزی می باشد.