سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود
عباس رضالوئی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد رودبار

چکیده:

دردنیای امروز که هرروز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می آید و افراد و شرکت ها و موسسات با یکدیگر درارتباط می باشندو تغییرات مالی آنها بریکدیگر تاثیر دارد و روز به روز این فعالیت ها پیچیده تر می شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد نیاز روزافزون موسسات سازمان ها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری درفرایند تصمیمگیری مدیران مقوله ای اجتناب ناپذیر است دراین راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارایه اطلاعات به شمار می آید سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیرمجموعه این سیستم اطلاعات مالی متنوعی را دراختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات خصوصا مدیران هرسازمان قرار میدهد. بطور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگیهای خاصی برخوردار باشد تا درفرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرارگیرد.