سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی محمودی صاحبی – عضو هیئت علمی دانشکده عمران ، دانشکده تربیت دبیر شهید رجایی ، تهران
حمید قلی نیا قلزم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، ت

چکیده:

یک برنامه هدفمند آموزش مهندسی باید بتواند دانشجویان را چنان تربیت کند تا پس از فارغ التحصیلی علاوه بر داشتن دانش علوم مهندسی ، با کیفیت مناسب توانایی ارتباط با بازار کار حرفه ی مهندسی را دار باشند.در سال های اخیر ، توجه به اهمیت بهبود کیفیت در آموزش مهندسی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است.بهبود کیفیت بدون ارزیابی میسر نخواهد بود.یکی از گزینه های اصلی در بهبود کیفیت آموزشی اعضای هیات علمی می باشند لذا در جهت رسیدن به ارتقای کیفیت آموزش ، نقش ارزیابی کیفیت تدریس انکارناپذیر است.ارزیابی مستمر در نحوه عملکرد اساتید در آموزش کمک می کند تا علاوه بر این که به نقاط قوت و ضعف و در نهایت به ارتقا کیفیت نائل شود ، حس مسئولیت پذیری و رقابت سالم در ارائه تدریس مطلوب در بین اعضای هیات علمی را بیش از پیش افزایش دهد.پیرو این مسئله مهم ، مقاله ی حاضر به دنبال آن است تا به جایگاه ارزیابی کیفیت تدریس اساتید در فرایند ارزیابی کیفیت آموزش مهندسی بژردازد .برای این منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بررسی نظرات محققین در این زمینه جایگاه ارزیابی کیفیت تدریس در فرایند ارزیابی کیفیت آموزش و ارتقای آن ارائه می گردد.