سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید رمضانی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
عباس شریفی – کارشناس ارشد مدیریت نت
محسن طاهری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک درحوزه های مختلف آمادوپشتیبانی به خصوص نگهداری و تعمیرات همواره یکی از دغدغههای اصلی مدیران عالی و فرماندهان سازمان بوده است تعیین میزان آمادگی تجهیزات باعث می شود که تصویر مناسبی از وضعیت تجهیزات موجود درسازمان برای مدیران و فرماندهان فراهم شود و قبل از اینکه تجهیز قابلیت عملیاتی خود را از دست بدهد برای آن برنامه ریزی مناسب انجام شود این موضوع درسازمان های نظامی حساس تر و بحرانی تر است از انجا که آمادگی تجهیزات یکی ازمولفه های اصلی آمادگی رزم می باشد مقدار آن درهریک از اقلام عمده دفاعی یکی از شاخصهای کلیدی درتصمیم گیری های کلان مدیریتی درلجستیک سازمان های نظامی خواهد بود میزان آمادگی می تواند معیاری برای تخصیص بودجه خرید تجهیزات و اقلام پشتیبانی و همچنین انجام اقدامات سیاسی یا نظامی درزمان صلح یا جنگ باشد دراین مقاله که حاصل پژوهشی علمی است ابتدا تعریف آمادگی تجهیزات و مدلهای موجوددرادبیات علمی مورد بررسی قرارمیگیرد. سپس ضمن بیان اهمیت و جایگاه ارزیابی آمادگی تجهیزات درلجستیک نظامی مدلی طراحی شده باتوجه به نیازهای سازمان و تحقیقات صورت گرفته درقالب یک سیستم تشریح می گردد