سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا دلپذیر – دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

چکیده:

روزنامه ها به عنوان یکی از رسانه های جمعی ونوشتاری ، نقش مهمی در تولیدات ادبی جامعه برعهده داشته و معمولا در صفحه ای ویژه به تحلیل و انعکاس اخبار، رویدادها و فراورده های ادبی می پردازند . با نگاهی ب ه محتوای صفحه ادبیات در روزنامه های کثیرالانتشار کشور باید اذعان کرد هر روزنامه از زاوی های خاص مباحث ادبی را مد نظر قرار داده و با توجه به نوع مخاطبان خود سیاست گذاری ویژه ای دارد .گفتنی است دربرخی از این روزنامه ها ادبیا ت تقریبا در حاشیه قرارگرفته و اولویت با سینما و تلویزیون است. در این مقاله وضعیت کیفی و کمی صفحا ت ادبی در چهار روزنامه پرتیراژ اطلاعات ، قدس، جام جم و خراسان را در سال ۸۸ ، از دیدگاه ادبی و رسانه شناختی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.