سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا جامعی – استادیار و عضو هیئت علمی حسابداری- دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسا
حمیدرضا رضایی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شیراز
محمدرسول سلطان زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرما

چکیده:

با وجود گسترش روزافزون، فناوری اطلاعات و امکان پردازش حجم عظیمی از داده ها در مدت زمان بسیار اندک، هنوز حسابرسان اقدام به رسیدگی نمونه ای معاملات می کنند و گزارش اعتبار دهی خود را در مقاطع خاص زمانی و آن هم با تأخیر ارائه می کنند، که اغلب اثر بخشی نتایج حسابرسی، بعد از تقلب و یا اشتباهاتی که رخ می دهد ایجاد می شود. در این شرایط، مخاطبان حرفه، به سراغ اطلاعات به هنگام تر سایر منابع خواهند رفت و این موضوع به شدت می تواند جایگاه حفه حسابداری و حسابرسی را تعدید کند. همین تهدید می تواند با دور اندیشی و برخورد هوشیارانه حسابداران، به فرصتی مطلوب جهت رشد و اعتلای هر چه بیشتر حرفه تبدیل شود. بنابراین رویکرد جدیدی در حسابرسی مطرح می شود که می تواند با اعتبار دهی مستمر نسبت به اطلاعات مالی شرکت در پیشگیری از اشتباهات عمدی و یا غیر عمدی یاری رسان باشد. در این مقاله سعی شده است بعد از تعریفی از حسابرسی مستمر و الزامات آن به این سوال پاسخ داده شود که «آیا اجرای حسابرسی مستمر ارزش دارد یا خیر؟» در واقع با طرح این سوال به مزایا، معایت و چالش های حسابرسی مستمر اشاره می شود و همچنین مخاطات استفاده از فناوری اطلاعات مورد توجه قرار می گیرد که خود یکی از الزامات حسابرسی مستمر بوده و جزء لاینفک آن به شمار می آیند.