سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه مهاجرانی – دانشجوی دکتری مدیریت مربی، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی
رویا ارشدی – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

با روند رو به رشد آموزش الکترونیکی در ایران نشان از توجه و استقبال متقاضیان تحصیل در سطوح مختلف دارد علیرغم پیشرفت هایی که در مدت اخیر رخ داده است و توسعه مراکز آموزش الکترونیکی در مراکز متعددی در دانشگاه ها، آموزش و پرورش، صنایع، نهادهای فرهنگی؛ لیکن شرایط موجود، توقعات و انتظارت متقاضیان را برآورده ساخته و همچنین از نظر آموزش الکترونیکی برای ایران جایگاه مناسبی را در مقایسه با سایر کشورها، ایجاد نکرده است. در این مقاله سعی شده است با توجه به واقع بینی علمی موقعیت ایران در مقوله آموزش الکترونیکی ارزیابی شود و با توجه به مدل های استراتژیک و پتانسیل های موجود در کشور و با تاکید بر عدالت آموزشی یک راهکار استراتژی ارئه شود. مواردی نظیر آمادگی الکترونیکی انجام شده است. در نهایت، فعالیتهای انجام شده در دانشگاه های مزبور نظیر زمینه پذیرش فرهنگی، تکنولوژی، پداگوژی، طراحی، موضوعات درسی، مسائل تکنیکی و زیرساخت ها با وضعیت موجود در آموزش الکترونیکی در کشور که در این خصوص عملکرد بهتری داشته اند، مورد مقایسه قرار می گیرند و برای یک نمونه از آنها ارائه استراتژی انجام شده است.