سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسلم صالحی – دانشگاه شهید رجایی ایران
علی اکبر متیع بیرجندی – دانشگاه شهید رجایی ایران

چکیده:

میرایی ضعیف نوسانات فرکانس پایین یک پدیده رایج درسیستم های قدرت الکتریکی است.این نوسانات می توانندباپایدارسازهای سیستم قدرت PSS) یاادواتFACTS سیستم انتقال انعطاف پذیرجریان متناوب میراشوند. کنترل کننده یکپارچه بخش توان (UPFC) به عنوان یکی ازمهم ترین ادوات FACTS می تواندجهت افزایش میرایی نوسانات سیستم قدرت به کاررودکه میزان تاثیر این کنترل کننده درافزایش میرایی نوسانات به مکان مناسب آن درسیستم قدرت بستگی دارد. دراین مقاله به کمک شاخص کنترل پذیری پارامتر کنترلی ورودی ومکان مناسب UPFC وبااستفاده ازشاخص روئیت پذیری سیگنال فیدبک مناسب برای ورودی کنترل کننده تکملی UPFC مشخص شده است. تاثیراین روش برروی یک سیستم چندماشینه نشان داده شده است.