سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی صبوری کناری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
حمید شریعت پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
محسن محمدیان – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رشیدی نژاد – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه با توجه به بحث کمبود منابع انرژی به خصوص انرژیه ای فسیلی درجهان و ملاحظات زیست محیطی درمصرف این انرژی ها استفاده از ماشین های برقی مورد توجه است به دنبال استفاده از ماشین های برقی بحث ایجاد زیرساخت های مربوط به آن به ویژه پارکینگهای ماشین برقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است از پارکینگهای ماشین برقی می توان به عنوان یک منبع تولید پراکنده استفاده کرد که درنتیجه می تواند راهکار مناسبی برای حل برخی از مشکلات سیستم قدرت نیز محسوب شود دراین مقاله سعی شده جایابی بهینه پارکینگ ها در بهبود چندهدفه ازجمله تراکم حدبارپذیری، هزینه و تثبیت ولتاژ مورد بررسی قرارگیرد برای بررسی دقیق تر تاثیر اضافه شدن پارکینگ ها برپارامتر تراکم از نرم افزار powerworld استفاده شده است درادامهم قاله برای نیل به اهداف یاد شده از الگوریتم بهینه سازی ژنتیک نخبه گرا استفاده شدهاست این الگوریتم بهینه سازی هم پیوسته و همگسسته است تا علاوه بریافتن محل بهیه پارکینگ ها ظرفیت بهینه پارکینگهای منتخب را نیز محاسبه کند.