سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی قیتانی – استادیار، گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد علی علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهرداد جعفربلند – استادیار، گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

امروزه الکتریسیته یکی از نیازهای مهم بشریت می باشد. و انتظار می رود در دو دهه آینده این نیاز رشد چشمگیری داشته باشد. از طرفی با وجود نیروگاههای برق آبی و هسته ای هنوز سهم عمده ای از تولید برق به وسیله نیروگاههای حرارتی صورت می گیرد. نیروگاه های حرارتی نقش اساسی در انتشار گازهای گلخانه ای دارند. گازهای متصاعد شده از این نیروگاه ها بسته به نوع سوخت آنها گازهای دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد و جیوه و اکسیدهای نیتروژن میباشد. یکی از روشهای کاهش انتشار این گازها استفاده از منابع تولید پراکنده با سوخت تجدید پذیر می باشد. جهت کاهش تلفا ت به وسیله این منابع، محل مناسب و اندازه تولید آنها مهم میباشد. در این مقاله به کمک منطق فازی مکان مناسب و به کمک الگوریتم ژنتیک مقدار بهینه منابع تولید پراکنده محاسبه میشود. از نرم افزار مطلب و شبکه ۹ و ۲۶ باس جهت تصدیق روش استفاده شده است.