سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس اسماعیلی دهج – دانشگاه شهید باهنر
سعید اسماعیلی – دانشگاه شهید باهنر -کرمان
محمدرضا بانک توکلی – کمیته تحقیقات شرکت برق منطقه ای -کرمان

چکیده:

در سیستم های قدرت امروزی ، محاسبات حداکثر توان قابل انتقال و همچنین میزان تراکم خطوط شبکه، در برنامه ریزی و بهره برداری از سیستم های قدرت به یکی از مسائل مهم و اساسی تبدیل شده است . یکی از بهترین راه های کاهش بار خطوط پربار و در نتیجه افزایش توان قابل انتقال، استفاده از ادوات FACTS می باشد. در این مقاله یک روش جدید برای جایابی و مدلسازی ادوات FACTS سری و موازی جهت بهبود قابلیت انتقال کل (TTC) کاهش تراکم خطوط و همچنین کاهش تلفات توان سیستم به کار برده شده است. برای این منظور، ادوات سری SSSC موازی STATCOM و همچنین عنصر سری -موازی UPFC انتخاب شده و با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی (HSA) مقداربهینه و بهترین مکان این تجهیزات بصورت همزمان بدست آمدهاست و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت محاسبه بهترین جواب از بین ترم های تابع هدف استفاده شده است. جایابی این ادوات در چند مرحله و به صورت استفاده تکی و چند نوعی انجام گرفته شده است . روش هارمونی با سرعت بالاتر و دقتی بهتر نسبت به سایر روش های جستجوی هوشمند می تواند کارکرد بهینه را در مسئله چند هدفه مورد مطالعه به گونه ای که تابع هدف به خوبی پوشش داده شود، داشته باشد. الگوریتم پیشنهادی بر روی شبکههای ۳۰ شینه اصلاح شدهIEEE و شبکه عملی۲۳۰ کیلو ولت جنوبشرق ایران، تست گردیده و در این میان مقایسه نتایج بدست آمده با الگوریتم های PSO و GA بر کارایی الگوریتم ارائه شده تاکید دارد.