سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا کریم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق-دانشگاه صنعت آب و برق
محمد آقا شفیعی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

در سالهای اخیر شرکت های توزیع به دنبال روش های بهینه برای ارتقاء شبکه های تحت اختیار خود بوده اند . استفاده از روش های سنتی مانند احداث پست ها و فیدرهای جدید ، هزینه زیادی به دنبال دارد. از این رو شرکت های توزیع به دنبال راهکارهایی برای تأخیر در این گونه سرمایه گذار ی ها هستند. در این مقاله هدف اصلی از اضافه کردن واحدهای تولید پراکنده به شبکه کاهش تلفات اکتیو شبکه و افزایش قابلیت اطمینان شبکه است. قیود مربوط به محدودیت فلوی عبوری از خطوط شبکه و محدودیت ولتاژ شبکه در تعریف مسئله لحاظ شده است. برای حل مسئله از الگوریتم GSO استفاده شده است. برای تحلیل مسئله منحنی تداوم بار شبکه به ۳ پله تخمین زده شده است. در پایان مسئله برای فیدر شوفاژکار واقع در پست فوق توزیع معنوی حل و نتایج بررسی شده است. نتایج گویای تأثیر زیاد اضافه شدن منابع تولید پراکنده بر کاهش تلفات و کاهش انرژی تأمین نشده است. همچنین مقایسه الگوریتم GSO با الگوریتم ژنتیک و روش سرچ کامل، نشان دهنده کارایی مناسب الگوریتم GSO در حل مسائل بهینه سازی است.