سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بلال محمدی کله سر – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
علیرضا علیزاده – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
رئوف حسن پور – شرکت توزیع نیروی برق و استان اردبیل
بابک روح الهی – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

چکیده:

جا گذاری بهینه خازنها در فیدرهای اصلی و فرعی شبکه‌های شعاعی منجر به کاهش تلفات انرژی، آزادسازی ظرفیت فیدرهای موجود در بهبود پروفیل ولتاژ می‌شود. این مقاله جایابی و تعیین ظرفیت بهینه خازن در شبکه‌های توزیع شعاعی را با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات با سازگاری دینامیکی ( DAPSO ) ارائه می‌دهد. تابع هدف که متشکل از هزینه خازن های به کار رفته و هزینه تلفات توان جهت تعیین مکان و ظرفیت بهینه خازن تحت قیود ولتاژ حداقل و حداکثر مورد کمینه سازی قرار خواهد گرفت. به دلیل استفاده از الگوریتم DAPSO به عنوان ابزار بهینه‌سازی، جوان به دست آمده با امکان بالایی نزدیک نقطه بهینه مطلق خواهد بود . این مسئله در محیط برنامه‌نویسی MATLAB7 پیاده‌سازی شده و نتایج شبیه‌سازی روی شبکه‌های توزیع ۱۰ و ۳۴ شینه با نتایج به‌دست‌آمده از مراجع مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است.