سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ثنا صادقی – دانشکده برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی بانژاد – دانشکده برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

استفاده از منابع تولید پراکنده (DG) درسیستمهای توزیع جهت کاهش تلفات امری فراگیر شده است. اما عدم توجه به تعیین اندازه و مکان نصب واحدهای تولید پراکنده نه تنها کمکی به کاهش تلفات سیستم نمیکند، بلکه ممکن است باعث افزایش تلفات در شبکه نیز گردد . روشها والگوریتمهای بسیاری جهت یافتن مکان و ظرفیت مناسب منابع تولید پراکنده ارائه شده است که در بیشتر آنها مدل بار ثابت فرض شده است، اما زمانیکه بارسیستم متغییر با زمانباشد، استفاده از روش تحلیل بارهای ثابت گمراه کننده و نتایج نادرست خواهد بود. در این مقاله با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات(PSO)با توجه به تاثیر تغییرات بار نسبت به زمان در یک بازه زمانی یک ماهه، به تعیین اندازه و مکان مناسب نصبDGجهت کاهش تلفات پرداخته شده است . نتایج بر روی یکسیستم توزیع شعاعی نمونه تست شده است.