سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق
مهرداد ستایش نظر – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

شرکتهای خدماتی که کار بهره برداری از شبکه شهرک های صنعتی را به عهده دارند، برق مورد نیاز خود را ازبازار برق و یا از واحدهای گازسوز موجود در شبکه خودتأمین می کنند. در این بین ارائه طرحی بهینه برای نصب واحدها در شبکه بسیار مهم است. در این مقاله روشی شبه دینامیکی برای ارائه یک طرح بهینه چندساله شامل تعیین ظرفیت الکتریکی و حرارتی، مکان و زمان نصب واحده ای تولید همزمان گازسوز در یک شهرک صنعتی ارائه شده است.مسئله مورد نظر در قالب یک مسئله بهینه سازی مقید به قیود تأمین انرژی مصرف کننده، قیود مربوط به واحد گازسوز وسیستم بازیافت حرارت تعریف شده و با هدف کاهش هزینه های شرکت خدماتی در یک بازه زمانی ۵ ساله با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل شده است. در تعریف مسئله دو دیدگاه اولویت تولید حرارت یا تولید برق در نظر گرفته شده است. در پایان روش مورد نظر برای ارائه طرح توسعه واحدهای تولید هم زمان گازسوز در فیدر پیکو از پست فوق توزیع معنوی واقع در تهران مورد استفاد قرار گرفته است . نتایج نهایی کارایی این روش را در کاهش هزینه های شرکت خدماتی و به خصوص هزینه کاهش تلفات در طول ۵ سال بهره برداری از شبکه نشان می دهد.