سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا توکلی قینانی – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
محمدعلی علیپور – دانشجوی کارشناسی ارشد برق
مهرداد جعفربلند – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

این مقاله طریقه جایابی و اندازه بهینه منابع تولید پارکنده را به روش منطق فازی و الگوریتم ژنتیک درشبکه انتقال برق جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ بیان می کند از انجا که انرژی الکتریکی دربسیاری از امورزندگی روزانه بطورحیاتی استفاده می شود پس باید به فکر کاهش تلفات درسیستم انتقال آن بود یکی ازروشهای کاهش تلفات درانتقال این انرژی استفاده از منابع تولید انرژی درمجاورت مصرف کننده ها می باشد این منابع تحت عنوان منابع تولید پراکنده شناخته شدها ند که به شبکه اصلی درمحلی که نصب می شود توان تزریق می کنند جهت کاهش تلفات به وسیله این منابع محل مناسب و اندازه تولید آنها مهم می باشد و اگر به درستی انجام نشود نتیجه معکوس میدهد یعنی تلفات انتقال بیشتر و ولتاژ باسها کم می شود دراین مقاله به کمک منطق فازی مکان مناسب و به کمک الگوریتم ژنتیک مقدار بهینه منابع تولید پراکنده محاسبه می شود برای اثبات کار از نرم افزار مطلب برروی شبکه های ۱۴و۹و۳۰باس ازمایش انجام شده است.