سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید رضوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
علیرضا طاوسی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
محسن علی عباسی جزه ای – دانشگاه علم و صنعت
عباس کتابی – دانشگاه کاشان

چکیده:

دراین تحقق یک روش موثروکارآمد برای جایابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده درسیستم های قدرت معرفی شده است تمرکز این مقاله بربهبود پروفیل ولتاژ و حداقلسازی تلفات سیستم با بهره گیری از منابع تولید پراکنده می باشد دراین رساتا از الگوریتم تکامل دیفراسیلی به عنوان یک ابزار حل مساله استفاده شده است درنهایت الگوریتم پیشنهادی برای جایابی بهینه منابع تولید پراکنده برروی سیستم ۱۴ باسه IEEE اعمال و نتایج آن با الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است.