سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید شیرزادایرج – کارشناسی ارشددانشگاه سمنان
رضا کی پور – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

افزایش روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی و بهبود تکنولوژی های واحدهایتولید پراکنده منجر به افزایش سهم تولیدات پراکنده در تامین بار الکتریکی شبکه های قدرت شدها ست نفوذ واحدهای تولیدات پراکنده در شبکه های قدرت بدون توجه به تعیین ظرفیت و محل بهینه این واحد ها توجیه فنی و اقتصادی احداث آنهارا کاهش میدهد از این رو مطالعاتی در این زمینه جهت بهبود شاخصهای مختلف صورت گرفته و در عین حال عمده این مطالعات برروی شبکه های توزیع انجام شده است دراین مقاله واحدهای تولید پراکنده به کمک الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری جهت بیشینه کردن رفاه اجتماعی و بهبود پروفیل ولتاژ برروی شبکه اصلاح شده IEEE14 باسه اندازه یابی و جایابی شده اند.