سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید فلقی – دانشگاه بیرجند
رضا صابری –
علی صحراگرد –
حمیدرضا نجفی –

چکیده:

یکی از راه کارهای موثر درکاهش مدت زمان خاموشی و بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع طویل نصب نشانگرهای خطا دراین شبکه ها است دراین مقاله برای مدلسازی اثر این ادوات ابتدا روند پیدا نمودن مکان خطا درشبکه های توزیع فشارمتوسط طویل بدون وجود این نشانگرها و نیز با وجود آنها فرموله بندی ریاضی شده است سپس با بکارگیری این مدل ریاضی روشی برای جایابی نشانگرهای خطا دراین شبکه ها تدوینو ارایه گردیده است برای تست روش پیشنهادی ازیک شبکه توزیع فشارمتوسط واقعی استفاده و نتایج حاصل ازاجرای روش پیشنهادی روی آن ارایه شده است.