سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رئوف حسن پور – شرکت توزیع برق استان اردبیل
محسن کلانترر – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

یکی ازمسائل اصلی کهدرتولید توان توسط واحدهای پراکنده درشبکه های توزیع مطرح است انتخاب بهینه محل و ظرفیت آنها جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ و جلوگیری ازافزایش تلفات است دراین مقاله روشی جدید برای جایابی و تعیین ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده به منظور کاهش تلفات با استفاده از روش ضریب حساسیت تلفات پیشنهاد شدها ست این روش با استفاده ازپخش بارمستقیم یا پسرو ت پیشرو برمبنای دو ماتریس BIBC,BCBV روی شبکه های ۳۳و۶۹شینه با توپولوژی وبارهای متفاوت با استفاده ازنرم افزار مطلب شبیه سازی شده است نتایج حاصله درمقایسه با نتایج مرجع تقریبا یکسان بوده و نشان دهنده ۶۵درصد کاهش درتلفات توان می باشد. میتوان گفت تولید پراکنده یک منبع توان الکتریکی می باشد کهدرچنددهه اخیر حضورمنابع تولید پراکنده DG درشبکههای توزیع با روند رو به رشدی مواجه بوده است.