سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین افراخته – استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان،
الهه حسن زاده – دانشجوی کارشناسی مهندسی برق، گرایش توزیع و انتقال

چکیده:

تولیدات پراکندهDG) چکیده – تولیدات پراکنده با حذف هزینههای غیر ضروری انتقال وتوزیع، نیروی برق را در مکانی نزدیکبه مصرفکننده تامین میکنند. همچنین،استفاده از این منابع موجب کاهش آلودگی ناشی از بکارگیری سوختهای فسیلی، هزینههای سرمایهگذاری، هزینه تعمیرات و نگهداری و بهبود پروفیل ولتاژ فیدرها میشود. در این مقاله، مقدار ظرفیت و مکان بهینه نصب واحدهایDGبه کمک الگوریتم ژنتیک برای یک شبکه شعاعی با ۳۴ شین با تابع هدف کاهش تلفات تعیین میگردد. علاوه بر آن، اثر حضور این واحدها بر روی ولتاژ شینها و جریان اتصال کوتاه شبکه نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.