سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید حسنوند – دانشگاه اصفهان گروه برق
امین خدابخشیان –
اسکندر قلی پور –
مجید معظمی –

چکیده:

توجه به کاربرد روز افزون ادواتFACTSدرشبکههای قدرت و هزینه بالای آنها تعیین مکان بهینه برای نصب این ادوات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این رابطه از الگوریتمهای هوشمند که قابلیت و کارایی خود را در مسایل بهینهسازی نشان دادهاند استفاده خواهد شددر این مقاله تعیین مناسبترین محل برای نصب یکی از ادواتFACTS به منظور حذف اضافه بار و بهبود ولتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. از آنجا که برای تصحیح ولتاژ باس ها مطلوبست که از کنترلرهایFACTS موازی استفاده شود و از طرفی برای کنترل بر روی توان عبوری از خطوط برای افزایش بارپذیری سیستم قدرت ادواتFACTS سری مناسب هستند، در این مقاله ازUPFC استفاده شده است که مزیت هر دو نوع از کنترلرهایFACTS را دارد و میتواند توان اکتیو و راکتیو را به صورت مستقل در سیستم قدرت کنترل کند. نتایج شبیهسازی بیان کننده قابلیت روش پیشنهادی در بهبود پایداری حالت ماندگار سستم قدرت میباشد