سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

توحید اکبری – دانشگاه تهران
محمد حیدری زاده – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

امروزه تراکم در خطوط انتقال یکی از دغدغه های اصلی بهره بردار سیستم به خصوص در محیط بازار می باشد. در واقع پرشدگی خطوط انتقال باعث می شود که تجدید ساختار صنعت برق به همه یا بخشی از اهداف از پیش تعیین شده خود نرسد.، زیرا تراکم رقابت بین بازیگران بازار برق را تضعیف خواهد کرد و تبعیضبین بازیگران مختلف را به همراه خواهد داشت. ادوات FACTS به عنوان ابزاری کارا، قدرتمند و اقتصادی در کنترل توان عبوری از خطوط انتقال نقشی اساسی در مدیریت تراکم را ایفا می کند. این مقاله روشی جدید بر مبنای قیمت حاشیه ای محلی (LMP) به منظور جایابی ادوات FACTS برای رفع تراکم ارائه می دهد. در واقع وابستگی مستقیمی بین تراکم و قیمت های حاشیه ای محلی وجود دارد. این روش بر روی سیستم ۱۴ شینه IEEE پیاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی کارایی و سادگی این روش را به منظور رفع تراکم خطوط انتقال در محیط های تجدید ساختار یافته نشان می دهد.