سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد آلاله – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
افشین لشکرآرا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
حسن براتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
جمشید آقایی – دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

این مقاله یک دیدگاه جدید به منظور جایابی بهینهه کنترل کننده یکپارچه توان UPFC تحت پیشامد خروج خط ارائه می کند تابع هدف حداقل کردن میانگین بارپذیری روی خطوط پربار انتخاب شده است نتایج شبیه سازی با استفاده از نرم افزار های GAMS MATLAB روش شبکه استاندارد ۱۴ شینه IEEE انجام شده است نتایج شبیه سازی تاثیر دیدگاه پیشنهاد شده بررویامنیت سیستم و کاهش میانگین بارپذیری تحت پیشامد خروج خط را نشان خواهد داد.