سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روزبه جهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
هادی چهکندی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
حیدرعلی شایانفر – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
آصف زارع – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

این مقاله الگوریتمی تحت عنوان الگوریتم قورباغه بهبود یافته جهت یافتن تعداد و محل بهینه کنترل کننده های یکپارچه توان UPFC در سیستمهای قدرت ارائه می دهد کنترل کننده های یکپارچه توان به جهت آنکه می توانند توان اکتیو راکتیو خط و ولتاژ شین ها راهمزمان کنترل کنند از اهمیت خاصی برخوردار هستند و انعطاف پذیری بالایی در شبکه دارند دراینم قاله ازمدل مجزای کنترل کننده یکپارچه توان جهت حداکثر کردن ظرفیت بارگذاری خطوط انتقال استفاده می شود در ضمن محدودیت ظرفیت خطوط انتقال و سطح ولتاژ معین به عنوان قیود درنظر گرفته می شود جایابی بهینه UPFC توسط الگوریتم قورباغه بهبود یافته منجر به پروفیل ولتاژی صاف و افزایش ظرفیت و پایداری خطوط انتقال توان می گردد. درانتها نیز به شبیه سازی و بررسی نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت .