سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساناز کوزه کنانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه برق، مشهد،ایران
سعید طوسی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه برق، مشهد، ایران
حامد صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرلنگه، گروه برق، بندرلنگه، ایران

چکیده:

در این مقاله هدف پیدا کردن بهترین مکان نصب سوئیچ ها با در نظر گرفتن هزینه های سرمایه گذاری اقتصادی و هزینه ناشی از خاموشی برای مصرف کننده ها می باشد. از آنجایی که یکی از مهمترین مسائل در اتوماسیون سیستمهای توزیع، تعیین مکان بهینه نصب انواع سوئیچ ها می باشد. بنابراین سوئیچهای نصب شده، باعث کاهش مدت زمان بازیافت سیستم بعد از وقوع خطا شده، تعداد خاموشی ها و همچنین محدوده خاموشی را کوچکتر نموده و سبب بهبود وضعیت سیستم از لحاظ شاخص های قابلیت اطمینان می گردد. در این مقاله میزان دستیابی به کمترین هزینه نصب سوئیچها در مقابل سودی که از راه اندازی آنها بدست »یاید به عنوان تابع هدف پیشنهاد شده است. بهینه سازی هزینه خاموشی ها در یک سیستم توزیع جز مسائل بهینه سازی چند منظوره است که با توجه به غیر عملی وبدن روشهای معمول، از الگوریتم سیستم ایمنی بدن انسان، جهت حل مسئله مکان یابی بهینه کلیدهای قدرت در شبکه های توزیع استفاده شده است.