سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ساناز کوزه کنانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه برق، مشهد، ایران
سعید طوسی زاده –

چکیده:

در این مقاله هدف پیدا کردن بهترین مکان نصب سوییچ های اتوماسیون با در نظر گرفتن هزینههای سرمایهگذاری اقتصادی و هزینه ناشی از خاموشی برای مصرف کنندهها میباشد. سوئیچهای اتوماسیون، باعث کاهش مدت زمان بازیافت سیستم بعد از وقوع خطا شده ومحدوده خاموشی را کوچکتر نموده، در نتیجه سبب بهبود وضعیت سیستم از لحاظ شاخصهای قابلیت اطمینان میگردند. یکی از مهمترین مسائل در اتوماسیون سیستمهای توزیع، تعیین مکان بهینه نصب انواع سوئیچ ها میباشد. در این مقاله میزان دستیابی به کمترین هزینه نصب سوئیچها در مقابل سودی که از راه اندازی آنها بدست می آید به عنوان تابع هدف پیشنهاد شده است. این مساله بهینهسازی در یک سیستمتوزیع جز مسائل بهینه سازی چندمنظوره و غیر خطی است که با توجه به غیر عملی بودن روشهای معمول، در این مقاله الگوریتم جدیدی اقتباسشده از عملکرد بیولوژیکی سیستم ایمنی بدن انسان، جهت حل مساله مکانیابی بهینه کلیدهای اتوماسیون در شبکههای توزیع معرفی شده است.