سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حاجیان – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن حاجیان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

گزینش مکان پست فوق توزیع یکی از مسائل پیچید هایی است که در روند طراحی سیستم توزیع و توسعه آن مطرح م یشود. هزینه بالای احداث این پستها، شرکتهای برق منطقه ای را ملزم به یافتن راهکارهای علمی و عملی در کاهش هزینه احداث این پستها می نماید. استفاده از حداکثر ظرفیت پستهای احداث شده با در نظر گرفتن احتمال وقوع شرایط اضطراری در بهره برداری از پستهای فوق توزیع و حفظ قابلیت اطمینان شبکه توزیع مسئله جایابی و تعیین ظرفیت بهینه پست فوق توزیع را پیچیده می نماید. در این مقاله با ارائه یک روش ترکیبی کار آمد که نتیجه ترکیب روش جستجوی مستقیم و روش آلگوریتم ژنتیک است به این مسئله پاسخ داده شده است. برای افزایش سرعت همگرایی روش ژنتیک و رسیدن به پاسخ نهایی مطلوب، ابتدا ضریبی بنام ضریب تعلق بار معرفی گردیده و سپس در حل مسئله جایابی پست فوق توزیع با روش پیشنهادی از این ضریب استفاده شده است. بر این اساس در این روش ضمن استفاده از حداکثر ظرفیت پستهای انتخاب شده، شرایط اضطراری، در بهره برداری از پستهای فوق توزیع بصورت سیستماتیک شبیه سازی شده است