سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هومن گدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار گروه برق

چکیده:

در این مقاله روشی نوین در جایابی بهینه پستهای توزیع بر پایه الگوریتم اجتماع پرندگان ارائه شده است. در این روش محل و ظرفیت بهینه پستهای توزیع و حوزه تغذیه آنها با در نظر گرفتن حداکثر قابلیت اطمینان و ملاحظات اقتصادی تعیین می شود. همچنین محدودیت افت ولتاژ مجاز در شبکه فشار ضعیف نیز در طراحی لحاظ می گردد. روش پیشنهادی در طراحی شبکه توزیع شهر کرمان پیاده سازی شده و در این مقاله نتایج بدست آمده در یک منطقه نمونه ارائه شده است. نتایج بدست آمده کارایی روش ارائه شده را نشان می دهد.