سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین دهقان دهنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
سعید اسماعیلی – اعضا هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن محمدیان –

چکیده:

امروزه ادوات FACTS یکیا ز ابزارهای مهم وموثردرکنترل پارامترهای مهم سیستم قدرت میباشند با توجه به قابلیت هیا مختلف این تجهیزات تعیین مکان اندازه و نوع این ادوات تاحدودزیادی پیچیده می باشد دراین راستا تعیین یک تابع هدف مناسب نقش مهمی را درانجام این کار ایفا می نماید همچنین استفادها ز انواع مختلف ادوات FACTS به صورت همزمان می تواند شرایط سیستم قدرت را تا حدمصلوب ارتقا دهد دراینمقاله روشی سودمند جهت جایابی چندنوعی ادوات FACTS به منظور افزایش پایداری ولتاژ و کاهش تلفات با درنظر گرفتن هزینه های نصب تجهیزات و هزینه کل بهره برداری سیستم قدرت ارایه گردیده است برای این منظور از الگوریتم جهش قورباغه متحرک که ترکیبی ازالگوریتم ژنتیک و الگوریتم جستجوی انبوه ذرات می باشد جهت جایابی همزمان و تعیین اندازه دو نوع از ادوات سری و موازی TCSC,SVC دریک ساختار چندهدفه استفاده گردیدها ست. درادامه روشی پیشنهادی برروی شبکه ۳۰ شینه اصلاح شده IEEE پیاده سازی گردید که نتایج بدست آمده برکارایی مناسب الگوریتم ارایه شده تاکید دارد.