سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی حیدری – دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی بانزاد – دانشگاه صنعتی شاهرود
امین حاجی زاده – دانشگاه صنعتی شاهرود
علی بهنیافر – دانشگاه صنعتی شاهرود
حسن مرادی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

پیشرفت های تکنولوژیکی و مشکلات ناشی از احداث و نگهداری نیروگاه های بزرگ و تلفات زیاد شبکه های سراسری انتقال و توزیع باعث ورود روزافزون تولیدات پراکنده در سیستم های قدرت شده است .واحدهای تولید پراکنده با توجه به مشخصات، تکنولوژی ومکان اتصال به شبکه، میتوانند تأثیرات مثبتی از جمله بهبود قابلیت اطمینان را روی شبکه های توزیع بوجود آورند. در این مقاله اثر واحد های تولید پراکنده روی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت شبیه سازی شده و روش مناسبی جهت مکان یابی و تعیین ظرفیت منابع تولید پراکنده به منظور بهبود شاخص های قابلیت اطمینان به کمک الگوریتم جهش قورباغه ارائه شده است و شبیه سازی بر روی شبکه تست ۳۴ شینه IEEE انجام شده است.