سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین رنجبران – دانشگاه آزاد اسلامی گناباد دانشکده مهندسی
مرتضی حیدری – دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمود عبادیان – دانشگاه بیرجند دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

مساله جایابی و تعیین ظرفیت تولیدات پراکنده (DG) با توجه به نقش انکارناپذیر آنها در حفظ و پایداری ولتاژ و همچنین تاثیر آنها در کاهشتلفات یکی از مباحث مهم در شبکه های توزیع به شمار میآید. در نظر گرفتن این دو شاخص در جایابی حائز اهمیت بسیار زیادی است. بنابراین در این مقاله شاخص هایی به منظور بهبود پروفایل ولتاژ، افزایش حاشیه پایداری و کاهش تلفات و هزینه تعریف شده و سپس از برنامه ریزی غیرخطی چند هدفه (NLP) به منظور تعیین محل و اندازه بهینه DG ها در سیستم توزیع استفاده شده است. تابع هدف شامل مینیمم کردن تلفات توان و هزینه و ماکزیمم کردن حاشیه پایداری ولتاژ و بهبود پروفایل ولتاژ با در نظر گرفتن طبیعت احتمالاتی بار و محدودیت های شبکه از قبیل محدودیت های جریان شاخه ها و ولتاژ شین ها است که بهینه سازی با روشی ترکیبی از الگوریتم PSO و تئوری فازی انجام شده است. شبیه سازی بر روی شبکه تست ۳۳ شینه IEEE انجام شده است.