سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهدی مهائی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
مهرداد طرفدارحق – دانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه در شبکه های قدرت بدلایل مختلف از جمله خطی سازی معادلات تخمین حالت و ساده سازی سیستم حفاظت از اندازه گیرهای فازوری ( ۱PMU)استفاده می شود .بهینه سازی تعداد و مکان این تجهیزات با توجه به قیمت بالای آنها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. عوامل تاثیرگذار در مکان و تعداد بهینهPMUها توپولوژی شبکه، خروج خطوط، پست های کلیدزنی و نحوه توسعه شبکه می باشد. در این مقاله تابع هدفی براساس برنامه ریزی خطی. جهت تعیین تعداد و مکان بهینهPMU ها ارائه خواهد شد همچنین تأثیر پست های کلیدزنی، خروج خطوط و توسعه شبکه در تابع هدف مورد بررسی قرار می گیرد. جهت انجام مطالعات موردی، شبکه ۱۴ شینه IEEE و همچنین شبکه ۲۳۰و ۴۰۰ کیلوولت موجود و درحال توسعه آذربایجان مورد بررسی قرار می گیرد. در مطالعه شبکه ۱۴ شینهIEEE نحوه تشکیل پارامترهای تابع هدف مورد بررسی قرار می گیرد . درمطالعه شبکه آذربایجان نیز نحوه انتخاب مکان و تعداد بهینه ها جهت مشاهده پذیری سیستم فعلی و درحال توسعه، PMU پیشنهادات جدیدی ارائه می شود.