سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نیما امین – دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی بانژاد – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی ازتجهیزات نوین اندازهگیری در شبکه های قدرت گسترده و بهم پیچیده امروزی، واحدهای اندازهگیری فازورPMU میباشد،به طوری که تخمین حالت خطی شبکه تنها یکی از نتایج حاصله از تحلیل اطلاعات خروجی این دستگاهها میباشد. جایابی بهینه حداقل تعداد ممکنPMU در شبکه به طوری که در راستای تخمین حالت خطی، شبکه کاملاً رویتپذیر باشد، از اهمیت فراوانی برخوردار میباشد. در این مقالهالگوریتمی کاربردی،جامع و بهبودیافته به منظور جایابی بهینه این تجهیزاتبا در نظر گرفتن حداقل هزینه نصب و حداکثر جایگزین اندازهگیری ۲برای فازور ولتاژ شینها، بدون در نظر گرفتن تجهیزات اندازهگیری معمول، در شرایط عملکرد نرمال و همچنین در شرایط خروج یک خط و یا یک واحد ارائه شده است. مقایسه نتایج بدست آمده از حل معادلات مذکور به روش برنامهریزی خطی عدد صحیح باینری بر روی شبکه های استاندارد ۱۴ ۳۰و۵۷شینهIEEE با نتایج بیان شده در مراجع دیگر، مؤید کارایی روش مطرح شده در این مقاله میباشد