سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی انشایی – دانشگاه اصفهان دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی برق
فریبرز حقیقت دارفشارکی –
رحمت الله هوشمند –

چکیده:

با افزایش بارگذاری به دلیل تجدیدساختار درسیستم های قدرت مشکلات کنترلی وحفاظتی آن ها افزایش یافته است یک راه کاربرای مقابله استفادها ز تجهیزات پایش قوی تر مانند واحدهای اندازه گیری فازور است با گسترش استفادها زواحدهای اندازه گیری فازورو بالا بودن هزینه آنها مساله جایابی این تجهیزات موردتوجه است دراین مقاله تعیین تعدادبهینه واحدهای اندازه گیری فازور به منظور رویت پذیری کامل شبکه درشرایط مختلفی صورت میگیرد این شرایط شامل جایابی این واحدها با صرفنظر از شین های با توان تزریقی صفر سیستم و نیز با فرض درنظر گرفتن این شین ها می باشد همچنین مساله جایابی بهینهواحدهای اندازه گیری فازور با هدف حفظ رویت پذیری کامل شبکه درشرایط خروج تکی هریک ازاین واحدها نیز مطرح شده است که درحل این مسائل از الگوریتم ژنتیک ایمن استفاده گردیده است.