سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی رستم زاده – دانشگاه محقق اردبیلی
خلیل ولی پور –
سیدجلال سیدشنوا –
افشین کیانی منش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتتبریز

چکیده:

دراین مقاله جایابی بهینه سیستم فتوولتائیک به عنوان نوعی ازمنابع تولیدات پراکنده به منظور کاهش تلفات درشبکه توزیع انجام شده است به منظور بررسی دقیق تاثیر سیستم فتوولتائیک درشبکه توزیع تعداد یک دو سه منبع به طور جداگانه درسیستم مورد استفاده قرارگرفته و نتایج مورد بررسی قرارگرفته است با استفاده از پخش بار سیستم توزیع مقداردقیق تلفات درهرتکرار محاسبه شده است جایابی بهینه سیستم فتوولتائیک علاوه برکاهش تلفات موجب بهبود پروفیل ولتاژ نیز شده است روش بهینه سا زی به کاربرده شده دراین مقاله الگوریتم بهینه سازی رقابت استعماری می باشد.