سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابراهیم محمدی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
حامد پورغریب شاهی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
امید دریجانی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
سعید اسماعیلی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله جایابی بهینه سیستم فتوولتائیک به عنوان یک منبع تولید توان اکتیو و راکتیو در شبکه های توزیع در نظر گرفته شده است. تابع هدف این مسئله حداقل کردن میزان تلفات خطوط در شبکه توزیع و بهبود پروفیل ولتاژمی باشد. از الگوریتم ژنتیک برای پیادهسازی این مسئله بهینه سازی استفاده شده است. سیستمهای فتوولتائیک علاوه بر تولید توان اکتیو میتوانند به عنوان STATCOMبه منظور تنظیم ولتاژ و اصلاح ضریبتوان در طول روز و شب به کار گرفته شوند. بنابراین بادر نظر گرفتن قابلیت تولید توان اکتیو و راکتیو برای سیستمهای فتوولتائیک در ۲۴ ساعت، میتوان استفاده بهینهتری از آنها نمود. برای این مطالعه سیستم ۳۳ شینهIEEEانتخاب گردیده است و با استفاده از پخش بار پیشرو- پسرو و الگوریتم ژنتیک بهترین مکان برای نصب سیستمهای فتوولتائیک مشخص گردیده است. تاثیر مکانیابی بهینه سیستمهای فتوولتائیک بر بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات در سه زمان مختلف در نظر گرفته شده است و نتایج آن بیان گردیده است