سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید اسماعیلی – هیئت علمی بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی روح الامینی – شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان

چکیده:

درسیستم توزیع انرژی الکتریکی به خصوص دربخش تامین برق روستاها یاصنایع دور افتاده از طریق جبرانسازی افت ولتاژ در طول خطوط توزیع به کمک رگولاتورهای ولتاژ می توان تلفات انرژی را کاهش و برکیفیت انرژی برقرسانی افزود. لیکن هزینه سرمایه گذاری نسبتا زیاد رگولاتورها، استفاده از آنها را محدود ساخته است. این مقاله یک متد اثربخش را برای صنعت برق بمنظور جایابی بهینه این تجهیزات جهت بهبود پروفیل ولتاژ ارائه خواهد نمود که در طی آن تعداد و محل بهینه رگولاتورهای ولتاژ دریک شبکه شعاعی تعیین خواهد شد. بهینه سازی از طریق بکارگیری الگوریتم شبیه جهت کمینه سازی یک تابع هدف دوگانه انجام خواهد (SA) سازی باز پخت فلزات شد که درآن تغییرات ولتاژ و تلفات انرژی مد نظر قرار گرفته است. جهت تصمیم گیری سریع در انتخاب تعداد بهینه رگولاتورها از شاخص منفعت به هزینه استفاده شده و شبیه سازی بر روی فیدر صدا و سیمای شهرستان بردسیر پیاده گردیده است. نتایج حاصله و همچنین کارایی و سرعت تصمیم گیری نشان از مزایای عمده روش مزبور دارد.