سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس کارگر – دانشگاه شهرکرد
فهیمه صیادی شهرکی – دانشگاه شهرکرد
وحید ملکی می آبادی – دانشگاه شهرکرد
محسن حسین زاده سورشجانی – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

درصد بارهای الکتریکی غیر خطی در سیستم های توزیع، طی سال های اخیر رشد قابل ملاحظ های داشته است. جریان های هارمونیکی تزریقی توسط این بارهای غیر خطی، بایستی در تحلیل مسئله جایابی بهینه خازن، به حساب آورده شود؛ به طوری که تضمین شود که حل بهینه حاصل، منجر به افزایش اعوجاج هارمونیکی و یا رخداد شرایط تشدید، نمی شود. در این مقاله، جایابی بهینه خازن های ثابت و سوییچ شونده در شبکه توزیع آلوده به هارمونیک با سطوح بار مختلف، با متحد کردن پخش بار هارمونیکی وPSO باینری، تلفات توان و انرژی، هزینه خازن گذاری و ترم های جریمه اضافی. قیود مسئله هم، محدودیت در ولتاژ موثر، حداکثر اعوجاج کامل هارمونیکی ولتاژ و کل راکتیو خازنی موجود برای جایابی می باشد. برای تعیین باس های کاندیدای نصب خازن، از آنالیز حساسیت استفاده می شود. روش پیشنهادی در یک شبکه توزیع نوعی، آزمایش شده است . نتایج عددی حاصل نشان می دهد که روش پیشنهادی، منجر به نتایج مطلوبی برای مسئله جایابی خازن می شود.