سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا قاضی – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید رمضان دهنوی – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالقاسم عباس زاده – دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خازن های موازی بطور گسترده در فیدرهای اولیه سیستم توزیع نصب می گردد تا بتوان از طریق اصلاح ضریب توان و همجنین آزاد کردن خطوط از عبور جریان راکتیو، اهداف دوگانه بهبود پروفایل ولتاژ و کاهش تلفات را تحقیق بخشید. بمنظور نایل آمدن به اهداف عمده فوق و سایر مزیت ها، جایابی بهینه خازن ها هم از نظر اندازه و هم محل انجام گرفته است و در نتیجه علاوه بر اینکه پروفایل ولتاژ بهبود یافته است، صرفه جویی در مصرف انرژی نیز به حداکثر مقدار ممکن رسیده است. لیکن با توجه به اثراتی که هارمونیک های موجود در خطوط در جایابی خازنها دارند، لازم است توجه بیشتری به نقش آنها در انتخاب بهینه خازن های ثابت و متغیر مبذول گردد. در این مقاله جایابی خازن ها با در نظر گرفتن اثرات هارمونیک بر روی یک فیدر توزیع نمونه انجامگرفته است.